Polwell - Twój partner w codziennej pracy

Plan higieny

Zakład fryzjerski, gabinet kosmetyczny i gabinet odnowy biologicznej to miejsca, w których Klient powinien czuć się bezpiecznie i komfortowo. Są to niestety również miejsca, w których nieświadomie jesteśmy narażeni na zakażenia wirusami krwiopochodnymi (np. HBV – żółtaczka typu B, HCV – żółtaczka typu C, HIV), bakteriami chorobotwórczymi (np. gronkowce) oraz wszelkimi grzybicami skóry. Zakażenie to może dotyczyć zarówno Klienta jak i pracowników zakładu, ponieważ mikroorganizmy mogą być przenoszone z człowieka na człowieka za pośrednictwem nie umytych rąk, nie zdezynfekowanego sprzętu oraz przedmiotów. Nawet drobne skaleczenia, otarcia skóry, uszkodzenia błony śluzowej, ranki, sączące zmiany na skórze mogą spowodować przeniesienie mikroorganizmów i wywołać zakażenie.

Poprzez profesjonalne podejście do zagadnień związanych z utrzymaniem higieny można w dużym stopniu wyeliminować ryzyko zakażeń. W trakcie wykonywania wszelkich usług niezbędna jest czystość ubrania ochronnego, narzędzi oraz wszelkich przedmiotów, które mogą być wykorzystywane w czasie pracy. Każdy pracownik zakładu fryzjerskiego, kosmetycznego jak również zakładu odnowy biologicznej powinien przestrzegać procedur higieniczno – dezynfekcyjnych w pomieszczeniach, dbać o czystość sprzętu oraz własnych rąk. W gabinetach kosmetycznych po umyciu rąk powinno się przeprowadzić dodatkową higieniczną dezynfekcję rąk odpowiednimi preparatami. Należy pamiętać o tym, że to właśnie ręce są najczęstszą przyczyną zakażeń.

Przy wyborze właściwych środków myjąco-dezynfekcyjnych należy kierować się zakresem działania bakterio-, grzybo- i wirusobójczego oraz czasem, w jakim osiągana jest skuteczność bójcza. Z drugiej strony bardzo ważna jest ochrona zdrowia personelu i stosowanie dezynfektantów nie zawierających substancji podrażniających, takich jak fenole, aldehydy i chlor. Preparaty na bazie tych substancji są bardzo toksyczne i charakteryzują się nieprzyjemnym zapachem. Szczególnie niebezpieczną substancją jest aldehyd, który ma właściwości rakotwórcze. Jest to szczególnie ważne dla osób stale narażonych na oddziaływanie szkodliwych substancji – są to osoby przeprowadzające dezynfekcję oraz osoby przebywające w pomieszczeniach, w których odbywa się dezynfekcja.

Rozwiązaniem tego problemu jest stosowanie preparatów najnowszej generacji, do których należą produkty firmy esteer Pharma GmbH, producenta nowoczesnych środków do dezynfekcji powierzchni, drobnego sprzętu, narzędzi oraz skóry. Wyroby marki esteer Pharma GmbH są produkowane zgodnie z wytycznymi dyrektywy 93/42/EWG, testowane wg najnowszych norm europejskich. Ich zaletą jest krótki czas działania w szerokim spektrum (łącznie z przetrwalnikami bakterii – sporami) oraz brak substancji szkodliwych dla zdrowia człowieka.

hurtownia fryzjerskahurtownia fryzjerska

hurtownia fryzjerskahurtownia fryzjerska

hurtownia fryzjerskahurtownia fryzjerska