Polwell - Twój partner w codziennej pracy

Ludzie

Uczymy się od pierwszego dnia naszego życia. Codziennie zdobywamy kolejne doświadczenia. Polwell to milion siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy i sto dziesięć dni zdobywania wiedzy (1 757 110 dni czyli 4 814 lat). Czy to dużo? To liczba abstrakcyjna kiedy weźmiemy pod uwagę pod uwagę pojedynczy ludzki byt. Jednak w przypadku zespołu ocena zależy od jego wielkości. W Polwell jest nas ok. 250, oznacza to, że przeciętnie mamy jedenaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy dni uczenia się. Nasza średnia wieku to 31 lat. Czy to dużo? Tu ocena bardziej zależy od tego czy sami jesteśmy powyżej czy poniżej tej liczby, a przy tym nie bez znaczenia jest jak bardzo różni się nasz wiek. Z pewnością jeszcze wiele nauczymy się odkrywając niespodzianki kolejnych dni.

 

hurtownia fryzjerska

 

Pozostańmy przy liczbach, którymi można nas opisać:
45% zespołu Polwell to panie. Panowie, którzy są w większości, są przeciętnie o rok starsi od swoich koleżanek. Zachowując takt nie podamy ile lat mają panie. Starczy powiedzieć, że wszystkie są piękne i młode.

 

hurtownia fryzjerska

 

W Polwell pracują 4 małżeństwa i 5 rodzeństw. Pomimo, iż jesteśmy młodzi, to są wśród nas 3 rodziny reprezentowane przez 2 pokolenia.

 

hurtownia fryzjerska

 

Dziękujemy za mijający rok i wspólne doświadczenia, które razem zdobyliśmy. Jednocześnie życzymy by nadchodzący przyniósł Państwu 365 miłych dni.

 

hurtownia fryzjerska

 

Jeśli chcesz do nas dołączyć zapraszamy do działu Kariera.