Polwell - Twój partner w codziennej pracy

hurtownia polwell

 

Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji i koordynacji

procesów biznesowych z partnerami


Firma Polwell sp. z o.o. 07 maja 2013 otrzymała informacje o decyzji przyznania dofinansowania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wniosku Spółki o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dla działania 8.2. „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”.

Projekt objęty dofinansowaniem to „Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji i koordynacji procesów biznesowych z partnerami” Dofinansowanie wynosi 910 155,54 zł i stanowi 59,41% kosztów związanych z realizacją niniejszego projektu.

Głównym celem projektu jest stworzenie systemu B2B pozwalającego zautomatyzować szereg procesów biznesowych wykonywanych na linii Polwell sp. z o.o. – partnerzy. Celem projektu jest automatyzacja procesów B2B w architekturze trójwarstwowej, tzn. przy pomocy platformy webowej dla tzw. cienkiego klienta. Dzięki realizacji projektu wprowadzona zostanie innowacja organizacyjna, wirtualizacja i automatyzacja procesów biznesowych.

Dnia 11 czerwca 2013 roku została podpisana umowa Nr UDA-POIG.08.02.00-04-139/12-00 z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Przedmiotem umowy jest udzielenie Polwell sp. z o.o. dofinansowania na realizację projektu o nazwie „Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji i koordynacji procesów biznesowych z partnerami”. Dofinansowanie projektu wynosi 910 155,54 zł i stanowi 59,41% kosztów związanych z realizacją niniejszego projektu. Całkowity koszt projektu to 1 531 880,07 zł.

Termin rozpoczęcia projektu została zaplanowany na lipiec 2013 roku, a zakończenia październik 2014 roku.


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Zapytanie ofertowe dotyczące terminali magazynowych