Polwell - Twój partner w codziennej pracy

OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA

POPRZEZ UDOSTĘPNIENIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁKI

POLWELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY

 

Zarząd spółki POLWELL sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Ołowianej 12, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 174805, NIP: 9671171532, kapitał zakładowy: 8.000.000 zł, (Spółka przejmująca), ogłasza poprzez bezpłatne udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 § 21 w zw. z art. 516 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 505 ze zmianami), że w dniu 26 kwietnia 2019 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Połączenia łączących się spółek : BEAUTY EDU CENTER sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (spółka przejmowana) oraz POLWELL sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (spółka przejmująca).

W załączeniu Plan Połączenia w formacie pdf do pobrania.

Z wszystkimi dokumentami i załącznikami można zapoznać się w siedzibie Spółki w godzinach pracy jednostki.

Zarząd Polwell Sp. z o.o.

plan połączenia spółek scan